e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 9 Kwiecień 1938

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 257 z 1938

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zmianie ustawy o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 256 z 1938

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o przekształceniu Galicyjskiej Kasy Oszczędności we Lwowie w Centralną Małopolską Kasę Oszczędności we Lwowie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 250 z 1938

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów dla celów obrony Państwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 249 z 1938

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zamianie niektórych należności b. pruskich władz i instytucji agrarno-finansowych na pożyczki Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 248 z 1938

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o ulgach w spłacie zaległości udziałów w publicznych przedsiębiorstwach melioracyjnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 247 z 1938

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zmianie ustawy o pomocy finansowej Skarbu Państwa dla gminy m. Wilna na pokrycie zobowiązań z tytułu 5% obligacyj konwersyjnych m. Wilna z 1931 r. w funtach szterlingów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 244 z 1938

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej gminie m. st. Warszawy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 243 z 1938

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zmianie ustawy o stosunkach służbowych nauczycieli.

 • Dziennik Ustaw Poz. 242 z 1938

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o nadaniu Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu pełnych praw państwowych szkół akademickich.

 • Dziennik Ustaw Poz. 241 z 1938

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o ulgach przy regulacji hipotecznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 240 z 1938

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zmianie granic województw: białostockiego, kieleckiego, lubelskiego, łódzkiego i warszawskiego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 235 z 1938

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 kwietnia 1938 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień protokołu taryfowego z dnia 5 marca 1938 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską.

 • Dziennik Ustaw Poz. 233 z 1938

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o utworzeniu Wydziału Rolniczego w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 232 z 1938

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o komunalnych kasach oszczędności.

 • Dziennik Ustaw Poz. 231 z 1938

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o uposażeniu wojska i marynarki wojennej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 230 z 1938

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o utworzeniu Sądu Apelacyjnego w Toruniu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 229 z 1938

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zmianie ustawy o wykupie gruntów, podlegających ustawie w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców rolnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 228 z 1938

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o umarzaniu prywatnoprawnych wierzytelności państwowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 227 z 1938

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zmianie ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 226 z 1938

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zmianie ustawy o państwowym podatku dochodowym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 225 z 1938

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o sprzedaży, zamianie i bezpłatnym odstąpieniu niektórych nieruchomości państwowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 224 z 1938

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o ulgach inwestycyjnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 222 z 1938

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 kwietnia 1938 r. o poborze rekruta w 1938 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 221 z 1938

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zmianie ustawy w przedmiocie zaopatrzenia weteranów powstań narodowych z 1831 r., 1848 r. i 1863 r. oraz wdów po nich.

 • Dziennik Ustaw Poz. 220 z 1938

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 213 z 1938

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zniesieniu instytucji sądów przysięgłych i sędziów pokoju.

 • Dziennik Ustaw Poz. 212 z 1938

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o dodatkowych kredytach na rok 1937/38.

 • Dziennik Ustaw Poz. 211 z 1938

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o dodatkowych kredytach na rok 1937/38.