e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 24 Marzec 1939

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 286 z 1939

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 marca 1939 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 14 marca 1939 r. o upoważnieniu urzędów celnych do orzecznictwa w sprawach karnych skarbowych oraz ustaleniu okręgów izb terytorialnej właściwości.

 • Dziennik Ustaw Poz. 207 z 1939

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1939 r. o przygotowaniu w czasie pokoju obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej w dziedzinie budownictwa przemysłowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 206 z 1939

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1939 r. o zwalnianiu od niektórych obowiązków, wynikających z ustawy o ochronie przed pożarami i innymi klęskami.

 • Dziennik Ustaw Poz. 202 z 1939

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic miasta Skarżysko-Kamienna w powiecie i województwie kieleckim.

 • Dziennik Ustaw Poz. 194 z 1939

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 marca 1939 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich w powiecie błońskim, województwie warszawskim.

 • Dziennik Ustaw Poz. 184 z 1939

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1939 r. o dodatku drogowym i opłatach od materiałów pędnych na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 181 z 1939

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic miasta Wyszkowa w powiecie pułtuskim, województwie warszawskim.

 • Dziennik Ustaw Poz. 180 z 1939

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 marca 1939 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Okęcie w powiecie i województwie warszawskim.

 • Dziennik Ustaw Poz. 179 z 1939

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich Gzowo i Zatory w powiecie pułtuskim, województwie warszawskim.

 • Dziennik Ustaw Poz. 178 z 1939

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic miasta Berezy Kartuskiej w powiecie prużańskim, województwie poleskim.

 • Dziennik Ustaw Poz. 166 z 1939

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 164 z 1939

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic miasta Krośniewice w powiecie kutnowskim, województwie warszawskim.

 • Dziennik Ustaw Poz. 162 z 1939

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic powiatów wągrowieckiego i żnińskiego, w województwie poznańskim.

 • Dziennik Ustaw Poz. 161 z 1939

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic powiatów szubińskiego, w województwie pomorskim i żnińskim, w województwie poznańskim.

 • Dziennik Ustaw Poz. 160 z 1939

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic powiatów czarnkowskiego i obornickiego, w województwie poznańskim.

 • Dziennik Ustaw Poz. 159 z 1939

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic powiatów: gnieźnieńskiego, obornickiego, poznańskiego, wągrowieckiego, wrzesińskiego, żnińskiego oraz miasta Gniezna, w województwie poznańskim.

 • Dziennik Ustaw Poz. 158 z 1939

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic powiatów miechowskiego i pińczowskiego, w województwie kieleckim.

 • Dziennik Ustaw Poz. 157 z 1939

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic powiatów miechowskiego i olkuskiego, w województwie kieleckim.

 • Dziennik Ustaw Poz. 156 z 1939

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 marca 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień protokołu taryfowego między Polską a Estonią.

 • Dziennik Ustaw Poz. 155 z 1939

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 marca 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień umowy dodatkowej do umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką.

 • Dziennik Ustaw Poz. 144 z 1939

  Ustawa z dnia 24 marca 1939 r. o rozrachunku pomiędzy Skarbem Państwa, przedsiębiorstwem "Polskie Koleje Państwowe" i Państwowym Funduszem Drogowym a Bankiem Polskim, Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Państwowym Bankiem Rolnym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 143 z 1939

  Ustawa z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie ustawy o wypuszczeniu biletów skarbowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 142 z 1939

  Ustawa z dnia 24 marca 1939 r. o zatwierdzeniu zmian statutu Banku Polskiego.