e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 30 Marzec 1939

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 266 z 1939

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 marca 1939 r. w sprawie złożenia przez Włochy dokumentu ratyfikacyjnego układu z dnia 31 maja 1937 r. wprowadzającego zmiany do konwencji międzynarodowej z dnia 21 czerwca 1920 r. w sprawie utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 261 z 1939

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 marca 1939 r. w sprawie przystąpienia Republiki Haiti do międzynarodowej konwencji z dnia 19 lutego 1925 r. dotyczącej opium.

 • Dziennik Ustaw Poz. 260 z 1939

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 marca 1939 r. w sprawie przystąpienia Birmanii do protokołu z dnia 24 września 1923 r. o klauzulach arbitrażowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 205 z 1939

  Ustawa z dnia 30 marca 1939 r. o zmianie prawa o postępowaniu wywłaszczeniowym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 200 z 1939

  Ustawa z dnia 30 marca 1939 r. o powszechnym obowiązku świadczeń rzeczowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 198 z 1939

  Ustawa z dnia 30 marca 1939 r. o zmianie ustawy o ochotniczych lotach ćwiczebnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 197 z 1939

  Ustawa z dnia 30 marca 1939 r. o wycofaniu urzędów, ludności i mienia z zagrożonych obszarów Państwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 196 z 1939

  Ustawa z dnia 30 marca 1939 r. o zasiłkach dla rodzin osób, odbywających czynną służbę wojskową.

 • Dziennik Ustaw Poz. 195 z 1939

  Ustawa z dnia 30 marca 1939 r. o komunikacjach w służbie obrony Państwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 183 z 1939

  Ustawa z dnia 30 marca 1939 r. o zmianie niektórych przepisów, dotyczących zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojskowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 182 z 1939

  Ustawa z dnia 30 marca 1939 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów dla celów obrony Państwa.