Archiwum 22 Maj 1939

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 328 z 1939

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1939 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów o sposobie użycia wojska dla zabezpieczenia porządku publicznego.

  • Dziennik Ustaw Poz. 307 z 1939

    Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 1939 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 23 lutego 1939 r. o organizacji i zakresie działania izb skarbowych oraz podległych im urzędów i organów wykonawczych.