Archiwum 25 Maj 1939

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 321 z 1939

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 maja 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia między Polską a Finlandią o cleniu serów i fornierów pochodzenia finlandzkiego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 320 z 1939

  Ustawa z dnia 25 maja 1939 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o ograniczeniu nadmiernych wynagrodzeń w przedsiębiorstwach.

 • Dziennik Ustaw Poz. 319 z 1939

  Ustawa z dnia 25 maja 1939 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o kontroli ubezpieczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 318 z 1939

  Ustawa z dnia 25 maja 1939 r. o zmianie ustawy o opłacie od kart do gry.

 • Dziennik Ustaw Poz. 317 z 1939

  Ustawa z dnia 25 maja 1939 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o ustanowieniu Krzyża Zasługi za Dzielność.

 • Dziennik Ustaw Poz. 316 z 1939

  Oświadczenie Rządowe z dnia 25 maja 1939 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, dotyczącej eksploatacji linii regularnej komunikacji powietrznej, podpisanej w Rydze dnia 16 czerwca 1938 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 314 z 1939

  Ustawa z dnia 25 maja 1939 r. o zmianie ustawy o wykupie przez dzierżawców gruntów, zajętych pod budynki oraz gruntów czynszowych w miastach i miasteczkach na obszarze sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 313 z 1939

  Ustawa z dnia 25 maja 1939 r. o Polskiej Akademii Nauk Technicznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 312 z 1939

  Ustawa z dnia 25 maja 1939 r. o dodatkowym kredycie na rok 1938/39.

 • Dziennik Ustaw Poz. 308 z 1939

  Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 maja 1939 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o osobistych świadczeniach wojennych.