e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 14 Czerwiec 1939

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 354 z 1939

    Obwieszczenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 14 czerwca 1939 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o świadczeniach osobistych.

  • Dziennik Ustaw Poz. 345 z 1939

    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 1939 r. o ujawnianiu w księgach gruntowych zamiany należności b. pruskich władz i instytucyj agrarno-finansowych na pożyczki Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.