e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 15 Czerwiec 1939

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 394 z 1939

  Ustawa z dnia 15 czerwca 1939 r. o zastawie rejestrowym na maszynach i aparatach.

 • Dziennik Ustaw Poz. 378 z 1939

  Ustawa z dnia 15 czerwca 1939 r. o Krzyżu i Medalu Ochotniczym za Wojnę.

 • Dziennik Ustaw Poz. 362 z 1939

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 czerwca 1939 r. o zasadach obliczenia i przerachowania roszczeń z tytułu umów ubezpieczeniowych, zawartych z byłą rosyjską Kasą emerytalną pracowników państwowych kolei żelaznych, przekształconą od dnia 1 stycznia 1917 r. na mocy ustawy z dnia 9 września 1916 r. (Zbiór praw i rozporządzeń Rządu nr 257, poz. 1974 z 1916 r.) na kasę oszczędnościowo-zapomogową dla pracowników, rzemieślników i robotników państwowych kolei żelaznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 352 z 1939

  Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1939 r. o ustanowieniu okręgowych izb lekarskich: poznańskiej i pomorskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 348 z 1939

  Ustawa z dnia 15 czerwca 1939 r. o ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w sprawie granicznego odcinka rzeki Drwęcy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 347 z 1939

  Ustawa z dnia 15 czerwca 1939 r. o likwidacji Kasy Emerytalnej dla robotników kolei państwowych w b. dzielnicy pruskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 346 z 1939

  Ustawa z dnia 15 czerwca 1939 r. o Izbach Aptekarskich.

 • Dziennik Ustaw Poz. 344 z 1939

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 czerwca 1939 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zamianie niektórych należności b. pruskich władz i instytucji agrarno-finansowych na pożyczki Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 343 z 1939

  Ustawa z dnia 15 czerwca 1939 r. o sprzedaży i bezpłatnym odstąpieniu niektórych nieruchomości państwowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 342 z 1939

  Ustawa z dnia 15 czerwca 1939 r. o publicznej służbie zdrowia.