Archiwum 26 Lipiec 1939

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 510 z 1939

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w sprawie wykonania ustawy o opłatach rejestracyjnych od przedsiębiorstw i zajęć.

 • Dziennik Ustaw Poz. 472 z 1939

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską a Finlandią z dnia 16 lipca 1938 r. o cleniu serów pochodzenia finlandzkiego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 468 z 1939

  Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 26 lipca 1939 r. o sposobie postępowania habilitacyjnego w państwowych szkołach akademickich.

 • Dziennik Ustaw Poz. 460 z 1939

  Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 lipca 1939 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o podatku od olejów mineralnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 459 z 1939

  Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 lipca 1939 r. o zmianie ustawy o opodatkowaniu cukru skrobiowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 458 z 1939

  Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 lipca 1939 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o opodatkowaniu cukru.

 • Dziennik Ustaw Poz. 457 z 1939

  Ustawa z dnia 26 lipca 1939 r. o organizacji więziennictwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 456 z 1939

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 lipca 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień szóstego protokołu dodatkowego do konwencji handlowej między Polską a Węgrami.

 • Dziennik Ustaw Poz. 455 z 1939

  Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 lipca 1939 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów dla celów obrony Państwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 454 z 1939

  Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 lipca 1939 r. o zmianie kodeksu wojskowego postępowania karnego.