Archiwum 17 Kwiecień 1946

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 163 z 1946

  Dekret z dnia 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi.

 • Monitor Polski Poz. 123 z 1946

  Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 17 kwietnia 1946 r. w sprawie nadania odznaczenia za patriotyczny czyn obywatelski.

 • Monitor Polski Poz. 119 z 1946

  Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 17 kwietnia 1946 r. w sprawie odznaczeń za zasługi przy uruchomieniu bezpośredniej komunikacji kolejowej polsko-szwedzkiej.

 • Monitor Polski Poz. 118 z 1946

  Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 17 kwietnia 1946 r. w sprawie odznaczeń w uznaniu wielkich zasług na polu pracy charytatywnej w dziele niesienia pomocy żołnierzom Polskiego Dywizjonu Bombowców nr 800 i polskim inwalidom na terenie Anglii oraz szpitalnictwa i innym zakładom opiekuńczym w Polsce.

 • Monitor Polski Poz. 117 z 1946

  Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 17 kwietnia 1946 r. w sprawie odznaczeń w uznaniu zasług położonych przy repatriacji Polaków z Z.S.R.R.