e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 31 Grudzień 1947

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 97 z 1948

  Zarządzenie Głównego Pełnomocnika Rządowego do spraw podatku gruntowego z dnia 31 grudnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu w sprawie określenia kategorii podatników i warunków pod jakimi uiścić mogą równowartość podatku gruntowego w ziemiopłodach - w gotówce.

 • Monitor Polski Poz. 36 z 1948

  Postanowienie Ministra Skarbu oraz Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 grudnia 1947 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 20 z 1948

  Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 31 grudnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o właściwości organów samorządowych w zakresie orzecznictwa w sprawach karnych skarbowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 19 z 1948

  Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1947 r. o zmianie rozporządzenia Ministrów Administracji Publicznej i Sprawiedliwości w sprawie wykonania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzających to prawo.

 • Monitor Polski Poz. 3 z 1948

  Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1947 r. w sprawie wewnętrznej organizacji Państwowej Komisji Lokalowej i wojewódzkich komisyj lokalowych.