Archiwum 15 Styczeń 1948

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 51 z 1948

    Zarządzenie Ministra Odbudowy z dnia 15 stycznia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie wykonywania zastępstwa sądowego państwowych przedsiębiorstw budowlanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej.

  • Dziennik Ustaw Poz. 41 z 1948

    Rozporządzenie Ministrów Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 1948 r. w sprawie zamiany gruntów, położonych w obrębie pól górniczych.