Archiwum 19 Styczeń 1948

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 345 z 1948

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 stycznia 1948 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji nr 80 dotyczącej częściowej rewizji konwencyj, uchwalonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 344 z 1948

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 stycznia 1948 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji nr 79 dotyczącej ograniczenia pracy nocnej dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 343 z 1948

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 stycznia 1948 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji nr 78 dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 342 z 1948

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 stycznia 1948 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji nr 77, dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 309 z 1948

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 stycznia 1948 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Aktu poprawki Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Montrealu dnia 9 października 1946 r.

 • Monitor Polski Poz. 187 z 1948

  Postanowienie o odznaczeniu z dnia 19 stycznia 1948 r. za zasługi położone w walce z okupantem.

 • Monitor Polski Poz. 76 z 1948

  Postanowienie o odznaczeniu z dnia 19 stycznia 1948 r. za długoletnią, ofiarną pracę w kolejach elektrycznych Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego.

 • Monitor Polski Poz. 75 z 1948

  Postanowienie o odznaczeniu z dnia 19 stycznia 1948 r. za gorliwą i wydajną pracę przy odbudowie mostu kolejowego przez Wisłę w Tczewie.

 • Monitor Polski Poz. 74 z 1948

  Postanowienie o odznaczeniu z dnia 19 stycznia 1948 r. za pionierską i pełną wysiłku pracę nad uruchomieniem komunikacji kolejowej Szwecja - Polska - Czechosłowacja.

 • Monitor Polski Poz. 73 z 1948

  Postanowienie o odznaczeniu z dnia 19 stycznia 1948 r. za zasługi w dziedzinie wychowania fizycznego młodzieży.

 • Monitor Polski Poz. 72 z 1948

  Postanowienie o odznaczeniu z dnia 19 stycznia 1948 r. za długoletnią ofiarną pracę społeczną.

 • Monitor Polski Poz. 71 z 1948

  Postanowienie o odznaczeniu z dnia 19 stycznia 1948 r. za ofiarną i pełną zapału pracę nad odbudową stolicy.

 • Monitor Polski Poz. 70 z 1948

  Postanowienie o odznaczeniu z dnia 19 stycznia 1948 r. za zasługi położone przy organizacji służby zdrowia.

 • Monitor Polski Poz. 69 z 1948

  Postanowienie o odznaczeniu z dnia 19 stycznia 1948 r. za ofiarną pracę.

 • Monitor Polski Poz. 68 z 1948

  Postanowienie o odznaczeniu z dnia 19 stycznia 1948 r. z okazji 50-letniego jubileuszu pracy zawodowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 57 z 1948

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 stycznia 1948 r. w sprawie przystąpienia Australii do Międzynarodowej Konwencji Metrycznej, podpisanej w Paryżu dnia 20 maja 1875 r., wraz z odnośnym Regulaminem oraz do Międzynarodowej Konwencji dodatkowej Metrycznej, podpisanej w Sevres dnia 6 października 1921 r.

 • Monitor Polski Poz. 56 z 1948

  Postanowienie o odznaczeniu z dnia 19 stycznia 1948 r. za czynny udział w walkach rewolucyjnych lat 1905-1918.

 • Dziennik Ustaw Poz. 37 z 1948

  Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 19 stycznia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o utworzeniu gminy wiejskiej o charakterze miejskim Zielonka w powiecie warszawskim, województwie warszawskim.