Archiwum 2 Październik 1948

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 652 z 1948

    Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 2 października 1948 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Mokotów I".

  • Dziennik Ustaw Poz. 393 z 1948

    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zasadach ustalenia wysokości uposażeń pracowników służby zdrowia, powołanych do walki z epidemiami.