e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 25 Październik 1948

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 966 z 1948

  Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 20 kwietnia 1948 r. o utworzeniu Centralnego Zarządu Przemysłu Węglowego.

 • Monitor Polski Poz. 965 z 1948

  Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Przedsiębiorstwo Budowy Zakładów Górniczych Przemysłu Węglowego".

 • Monitor Polski Poz. 759 z 1948

  Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 10".

 • Monitor Polski Poz. 758 z 1948

  Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 9".

 • Monitor Polski Poz. 757 z 1948

  Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Budownictwo Przemysłowe Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych".

 • Monitor Polski Poz. 756 z 1948

  Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 maja 1948 r. o utworzeniu Centralnego Zarządu Budownictwa Przemysłowego.

 • Monitor Polski Poz. 695 z 1948

  Orzeczenie nr 1 Ministra Ziem Odzyskanych z dnia 25 października 1948 r. o przejściu przedsiębiorstw na własność polskich osób prawnych prawa publicznego (związków samorządu terytorialnego).

 • Dziennik Ustaw Poz. 428 z 1948

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Komunikacji w sprawie właściwości władz powołanych do przechowywania rzeczy znalezionych w urządzeniach komunikacji publicznej oraz do poszukiwania osób uprawnionych do odbioru tych rzeczy, jako też o sposobie poszukiwań.

 • Dziennik Ustaw Poz. 419 z 1948

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1948 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami w mieście Radomiu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 418 z 1948

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1948 r. o zmianie granic miasta Krakowa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 416 z 1948

  Dekret z dnia 25 października 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o podatkach komunalnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 415 z 1948

  Dekret z dnia 25 października 1948 r. o zmianie ustawy z dnia 30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczędzania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 414 z 1948

  Dekret z dnia 25 października 1948 r. o podatku dochodowym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 413 z 1948

  Dekret z dnia 25 października 1948 r. o podatku obrotowym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 412 z 1948

  Dekret z dnia 25 października 1948 r. o reformie bankowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 411 z 1948

  Dekret z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych instytucyj kredytu długoterminowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 410 z 1948

  Dekret z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych przedsiębiorstw bankowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 390 z 1948

  Dekret z dnia 25 października 1948 r. o odtworzeniu i uporządkowaniu wojskowej ewidencji rezerw osobowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 389 z 1948

  Dekret z dnia 25 października 1948 r. w sprawie zmiany dekretu z dnia 26 października 1945 r. o rozbiórce i naprawie budynków zniszczonych i uszkodzonych wskutek wojny.

 • Dziennik Ustaw Poz. 388 z 1948

  Dekret z dnia 25 października 1948 r. o tworzeniu Głównych Instytutów Naukowo-Badawczych Przemysłu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 387 z 1948

  Dekret z dnia 25 października 1948 r. o zmianie ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkim.

 • Dziennik Ustaw Poz. 386 z 1948

  Dekret z dnia 25 października 1948 r. o sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Opalenicy, powiat Nowy Tomyśl.

 • Dziennik Ustaw Poz. 385 z 1948

  Dekret z dnia 25 października 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 8 listopada 1946 r. o organizacji samorządu zawodowego lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i aptekarskiego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 384 z 1948

  Dekret z dnia 25 października 1948 r. o właściwości władz i postępowaniu w sprawie roszczeń byłych dzierżawców nieruchomości ziemskich z tytułu przejętego przez Państwo inwentarza.

 • Dziennik Ustaw Poz. 383 z 1948

  Dekret z dnia 25 października 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 28 lipca 1948 r. o najmie lokali.

 • Dziennik Ustaw Poz. 382 z 1948

  Dekret z dnia 25 października 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 14 maja 1946 r. o tymczasowym unormowaniu stosunku służbowego funkcjonariuszów państwowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 381 z 1948

  Dekret z dnia 25 października 1948 r. o zmianie ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej.