Archiwum 30 Październik 1948

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 970 z 1948

  Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu oraz Zdrowia z dnia 30 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 31 lipca 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Centrala Handlowa Farmaceutyczno-Sanitarna Centrosan".

 • Monitor Polski Poz. 707 z 1948

  Orzeczenie nr 14 Ministra Komunikacji z dnia 30 października 1948 r. o przejściu na własność Państwa przedsiębiorstw drogowych.

 • Monitor Polski Poz. 703 z 1948

  Zarządzenie Ministrów Zdrowia oraz Przemysłu i Handlu z dnia 30 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Prezesem Centralnego Urzędu Planowania i Ministrem Skarbu o przekazaniu na rzecz przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Centrala Handlowa Farmaceutyczno-Sanitarna Centrosan" majątku przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Zjednoczone Apteki Społeczne".

 • Monitor Polski Poz. 693 z 1948

  Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 października 1948 r. o ustaleniu liczby lustratorów społecznych przy niektórych urzędach skarbowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 465 z 1948

  Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 30 października 1948 r. w sprawie utworzenia Studium Nauki o Polsce i Świecie Współczesnym w Uniwersytecie Poznańskim.

 • Dziennik Ustaw Poz. 464 z 1948

  Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 30 października 1948 r. o utworzeniu Oddziału Stomatologicznego na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 417 z 1948

  Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 30 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Bezpieczeństwa Publicznego, Przemysłu i Handlu oraz Skarbu o prywatnych radiostacjach doświadczalnych.