Archiwum 6 Październik 1948

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 683 z 1948

  Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania w sprawie nadania statutu przedsiębiorstwu państwowemu "Zjednoczone Zakłady Przemysłu Muzycznego".

 • Dziennik Ustaw Poz. 373 z 1948

  Dekret z dnia 6 października 1948 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 372 z 1948

  Dekret z dnia 6 października 1948 r. w sprawie zmiany dekretu z dnia 19 września 1946 r. o zmianie ustawy o czasie pracy w przemyśle i handlu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 371 z 1948

  Dekret z dnia 6 października 1948 r. o zmianie granic województwa lubelskiego i województwa warszawskiego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 370 z 1948

  Dekret z dnia 6 października 1948 r. o rocie ślubowania ministrów, funkcjonariuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa publicznego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 366 z 1948

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 1948 r. w sprawie ksiąg notariuszów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 365 z 1948

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 1948 r. o taksie za czynności komorników.