Archiwum 7 Październik 1948

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 680 z 1948

    Zarządzenie Głównego Pełnomocnika Rządowego do spraw podatku gruntowego z dnia 7 października 1948 r. w sprawie ustalenia ziemniaków jako równoważników zamiennych żyta oraz określenia warunków uiszczenia ziemniakami podatku gruntowego.