e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 12 Luty 1948

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 222 z 1948

  Orzeczenie nr 22 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 lutego 1948 r. o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.

 • Monitor Polski Poz. 221 z 1948

  Orzeczenie nr 21 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 lutego 1948 r. o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 102 z 1948

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 lutego 1948 r. w sprawie ratyfikacji Umowy o komunikacji lotniczej między Polską a Jugosławią z dnia 22 sierpnia 1947 r.

 • Monitor Polski Poz. 91 z 1948

  Zarządzenie Ministrów: Rolnictwa i Reform Rolnych, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 12 lutego 1948 r. w przedmiocie organizacji we władzach administracji ogólnej służby ochrony roślin i oceny nasion.

 • Dziennik Ustaw Poz. 67 z 1948

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 1948 r. o przekazaniu Sądowi Grodzkiemu w Katowicach spraw karnych dotyczących nieletnich z okręgów Sądów Grodzkich w Mysłowicach i Mikołowie.