Archiwum 25 Luty 1948

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 110 z 1948

  Zarządzenie Ministra Administracji Publicznej i Ministra Ziem Odzyskanych z dnia 25 lutego 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Skarbu w sprawie ustalenia wysokości udziału Komisarza Rządowego do spraw organizacji gospodarki mięsnej w opłatach targowych.

 • Monitor Polski Poz. 102 z 1948

  Orzeczenie nr 9 Ministra Komunikacji z dnia 25 lutego 1948 r. o przejęciu na własność Państwa przedsiębiorstw komunikacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 95 z 1948

  Ustawa z dnia 25 lutego 1948 r. o moratorium lokalowym dla spółdzielni.

 • Dziennik Ustaw Poz. 94 z 1948

  Ustawa z dnia 25 lutego 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 21 grudnia 1945 r. o podatku obrotowym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 93 z 1948

  Ustawa z dnia 25 lutego 1948 r. o kredytach dodatkowych na 1947 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 92 z 1948

  Ustawa z dnia 25 lutego 1948 r. o kredytach dodatkowych na 1946 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 91 z 1948

  Ustawa z dnia 25 lutego 1948 r. o udzielaniu poręki państwowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 90 z 1948

  Ustawa z dnia 25 lutego 1948 r. o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży oraz o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 83 z 1948

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 lutego 1948 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 24 września 1947 r. o emitowaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego obligacyj na podstawie pożyczek, udzielonych w ramach państwowych planów inwestycyjnych.