Archiwum 1 Marzec 1948

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 142 z 1948

    Instrukcja Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 marca 1948 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania przy ustanawianiu zarządu państwowego i zakresu uprawnień zarządcy państwowego ustanowionych na podstawie dekretu z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego (Dz. Praw. nr 21 poz. 67) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Prezydenta R.P. z dnia 25 maja 1927 r. (Dz.U.R.P. nr 49 poz. 437) i Rozporządzeniem Prezydenta R.P. z dnia 28 grudnia 1934 r. (Dz.U.R.P. nr 110 poz. 976) nad zakładami przemysłowymi, które na podstawie art. 5 Dekretu z dnia 28 października 1947 r. w sprawie obowiązku zawiadomienia o prowadzeniu przemysłu i wykonywaniu niektórych zajęć zarobkowych (Dz.U.R.P. nr 66 poz. 403) ulegną całkowitemu wstrzymaniu ruchu.

  • Monitor Polski Poz. 99 z 1948

    Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 marca 1948 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy składek ryczałtowych w gospodarstwach rolnych i leśnych za ubezpieczenie od wypadków w zatrudnieniu i chorób zawodowych.