Archiwum 12 Marzec 1948

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 331 z 1948

  Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 marca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Centrala Handlowa Przemysłu Papierniczego".

 • Monitor Polski Poz. 330 z 1948

  Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 marca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Centrala Zaopatrzenia Przemysłu Papierniczego".

 • Monitor Polski Poz. 329 z 1948

  Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 marca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Biuro Budowy Przemysłu Papierowego".

 • Monitor Polski Poz. 328 z 1948

  Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 marca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Zakłady Przemysłu Materiałów Biurowych".

 • Monitor Polski Poz. 327 z 1948

  Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 marca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Wrocławskie Zakłady Wyrobów Papierowych".

 • Monitor Polski Poz. 326 z 1948

  Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 marca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Wałbrzyskie Zakłady Wyrobów Papierowych".

 • Monitor Polski Poz. 325 z 1948

  Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 marca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Łódzkie Zakłady Wyrobów Papierowych".

 • Monitor Polski Poz. 324 z 1948

  Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 marca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Łódzkie Zakłady Cewek Przędzalniczych".

 • Monitor Polski Poz. 323 z 1948

  Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 marca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Krakowskie Zakłady Wyrobów Papierowych".

 • Monitor Polski Poz. 322 z 1948

  Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 marca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Dolnośląskie Zakłady Wyrobów Papierowych".

 • Monitor Polski Poz. 321 z 1948

  Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 marca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Włocławskie Zakłady Papiernicze".

 • Monitor Polski Poz. 320 z 1948

  Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 marca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Warszawskie Zakłady Papiernicze".

 • Monitor Polski Poz. 319 z 1948

  Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 marca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Poznańskie Zakłady Papiernicze".

 • Monitor Polski Poz. 318 z 1948

  Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 marca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Myszkowskie Zakłady Papiernicze".

 • Monitor Polski Poz. 317 z 1948

  Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 marca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Krapkowickie Zakłady Papiernicze".

 • Monitor Polski Poz. 316 z 1948

  Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 marca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Jeleniogórskie Zakłady Papiernicze".

 • Monitor Polski Poz. 315 z 1948

  Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 marca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Głuchołaskie Zakłady Papiernicze".

 • Monitor Polski Poz. 314 z 1948

  Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 marca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Czułowskie Zakłady Papiernicze".

 • Monitor Polski Poz. 313 z 1948

  Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 marca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu Centralnego Zarządu Przemysłu Papierniczego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 131 z 1948

  Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej oraz Ziem Odzyskanych z dnia 12 marca 1948 r. w sprawie wysokości diet dla członków wydziałów wojewódzkich i wydziałów powiatowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 121 z 1948

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 marca 1948 r. w sprawie przystąpienia Meksyku do Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 106 z 1948

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 marca 1948 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczędzania, wydane co do §§ 6, 8 ust. 1 i 4, 9, 11, 12, 13, 14, 16 ust. 1 i 3, 30 i 35 w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych, co do § 14 nadto w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji, a co do § 39 ust. 2 w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych.