Archiwum 21 Maj 1948

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 346 z 1948

  Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 maja 1948 r. w sprawie udzielania zezwoleń na czas ograniczony na prowadzenie przedsiębiorstw w zakresie handlu zagranicznego.

 • Monitor Polski Poz. 310 z 1948

  Instrukcja Ministra Skarbu z dnia 21 maja 1948 r. wydana w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów w sprawie wykonywania przez urzędy pocztowo-celne i urzędy pocztowe przepisów o obrocie pieniężnym z zagranicą oraz o obrocie krajowymi i zagranicznymi środkami płatniczymi (Instrukcja Pocztowo Dewizowa).

 • Dziennik Ustaw Poz. 201 z 1948

  Ustawa z dnia 21 maja 1948 r. o przedsiębiorstwach państwowo-spółdzielczych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 200 z 1948

  Ustawa z dnia 21 maja 1948 r. o centralach spółdzielczo-państwowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 199 z 1948

  Ustawa z dnia 21 maja 1948 r. o Centralnym Związku Spółdzielczym i centralach spółdzielni.