Archiwum 3 Maj 1948

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 188 z 1948

    Rozporządzenie Ministrów Odbudowy oraz Przemysłu i Handlu z dnia 3 maja 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Obrony Narodowej i Ziem Odzyskanych o obrocie i gospodarowaniu żelastwem użytkowym, pochodzącym z rozbiórki budynków zniszczonych wskutek wojny.

  • Dziennik Ustaw Poz. 187 z 1948

    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 maja 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Odbudowy w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych dla budynków na obszarze m. st. Warszawy stanowiących odrębne nieruchomości.