Archiwum 23 Lipiec 1948

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 569 z 1948

    Postanowienie o odznaczeniu z dnia 23 lipca 1948 r. za zasługi na polu pracy zawodowej.

  • Dziennik Ustaw Poz. 260 z 1948

    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości i Skarbu o właściwości władz wojskowych i trybie postępowania w sprawach szkód w majątku wojskowym.

NA SKÓTY