e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 27 Lipiec 1948

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 362 z 1948

    Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 27 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych o utworzeniu dyrekcji okręgowych dróg wodnych i podległych im organów.

  • Dziennik Ustaw Poz. 276 z 1948

    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o utworzeniu katedr, zakładów naukowych i klinik w Akademii Lekarskiej w Gdańsku.

  • Dziennik Ustaw Poz. 267 z 1948

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1948 r. w sprawie ustalenia wykazu samodzielnych placówek naukowo-badawczych.