Archiwum 31 Lipiec 1948

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 533 z 1948

  Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 31 lipca 1948 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego t.zw. dzielnicy ambasad.

 • Monitor Polski Poz. 529 z 1948

  Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 lipca 1948 r. w sprawie skreślenia niektórych przedsiębiorstw z wykazu przedsiębiorstw, przejmowanych na własność Państwa.

 • Monitor Polski Poz. 517 z 1948

  Zarządzenie Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Zdrowia z dnia 31 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Centrala Handlowa Farmaceutyczno-Sanitarna Centrosan".

 • Monitor Polski Poz. 503 z 1948

  Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Centrala Zaopatrzenia Materiałowego Przemysłu Drzewnego".

 • Monitor Polski Poz. 502 z 1948

  Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Zamojskie Fabryki Przemysłu Drzewnego".

 • Monitor Polski Poz. 501 z 1948

  Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Bydgoskie Fabryki Mebli".

 • Monitor Polski Poz. 500 z 1948

  Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Zjednoczenie Fabryki Mebli Giętych".

 • Monitor Polski Poz. 499 z 1948

  Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Mazurskie Zakłady Przemysłu Drzewnego".

 • Monitor Polski Poz. 498 z 1948

  Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Warszawsko-Łódzkie Zakłady Przemysłu Drzewnego".

 • Monitor Polski Poz. 497 z 1948

  Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Krakowsko-Śląskie Zakłady Przemysłu Drzewnego".

 • Monitor Polski Poz. 496 z 1948

  Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Dolno-Śląskie Zakłady Przemysłu Drzewnego".

 • Monitor Polski Poz. 495 z 1948

  Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Wielkopolskie Zakłady Przemysłu Drzewnego".

 • Monitor Polski Poz. 494 z 1948

  Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Pomorskie Zakłady Przemysłu Drzewnego".

 • Monitor Polski Poz. 493 z 1948

  Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu "Centralnego Zarządu Przemysłu Drzewnego".