Archiwum 9 Sierpień 1948

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 607 z 1948

  Instrukcja nr 2 Ministrów: Skarbu, Sprawiedliwości, Spraw Zagranicznych oraz Przemysłu i Handlu z dnia 9 sierpnia 1948 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o rejestracji i umarzaniu niektórych dokumentów na okaziciela, emitowanych przed dniem 1 września 1939 r.

 • Monitor Polski Poz. 488 z 1948

  Orzeczenie nr 3 Ministra Skarbu z dnia 9 sierpnia 1948 r. o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 300 z 1948

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 9 sierpnia 1948 r. w sprawie rejestracji pracowników służby weterynaryjnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 299 z 1948

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Aprowizacji oraz Skarbu w sprawie sztucznych środków słodzących.

 • Dziennik Ustaw Poz. 284 z 1948

  Rozporządzenie Ministrów: Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 9 sierpnia 1948 r. w sprawie zmiany liczby ławników w okręgowych sądach ubezpieczeń społecznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 283 z 1948

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 sierpnia 1948 r. w sprawie obrotu i gospodarowania odpadkami użytkowymi.