Archiwum 11 Wrzesień 1948

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 595 z 1948

    Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 września 1948 r. o zmianie zarządzenia Ministra Skarbu z dnia 24 maja 1948 r. oraz o ustaleniu liczby lustratorów społecznych przy dalszych urzędach skarbowych.

  • Dziennik Ustaw Poz. 352 z 1948

    Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o państwowych bezzwrotnych stypendiach dla studentów politechnik krajowych oraz wydziałów matematyczno-przyrodniczych i prawnych uniwersytetów krajowych.

  • Dziennik Ustaw Poz. 331 z 1948

    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 1948 r. o zmianie granic okręgów Sądów Grodzkich w Gniewie, w Nowym i w Starogardzie.