Archiwum 22 Wrzesień 1948

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 679 z 1948

    Zarządzenie Głównego Pełnomocnika Rządowego do spraw podatku gruntowego z dnia 22 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu w sprawie określenia kategorii podatników i warunków, pod jakimi uiścić mogą równowartość podatku gruntowego w ziemiopłodach - w gotówce.

  • Monitor Polski Poz. 656 z 1948

    Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 22 września 1948 r. w sprawie zmiany zarządzenia o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad kolejami elektrycznymi w Zagłębiu Śląsko-Dąbrowskim.

  • Dziennik Ustaw Poz. 404 z 1948

    Oświadczenie Rządowe z dnia 22 września 1948 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy między Polską a Węgrami, podpisanego w Warszawie dnia 18 czerwca 1948 r.