Archiwum 25 Wrzesień 1948

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 639 z 1948

  Postanowienie o odznaczeniu z dnia 25 września 1948 r. za wybitne zasługi na polu kultury i sztuki.

 • Monitor Polski Poz. 631 z 1948

  Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 25 września 1948 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sosnów-Kosówka" w gm. Młociny.

 • Monitor Polski Poz. 630 z 1948

  Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 25 września 1948 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podgórza Leśnego" w gm. Młociny.

 • Dziennik Ustaw Poz. 367 z 1948

  Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 września 1948 r. o sprostowaniu błędów w dekrecie z dnia 26 kwietnia 1948 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 356 z 1948

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 1948 r. o zmianie granic okręgu Sądu Grodzkiego w Lesku.

 • Dziennik Ustaw Poz. 355 z 1948

  Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 25 września 1948 r. w sprawie organizacji Akademii Nauk Politycznych w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 354 z 1948

  Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 25 września 1948 r. w sprawie organizacji Studium Dziennikarskiego w Akademii Nauk Politycznych.