Archiwum 29 Wrzesień 1948

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 674 z 1948

  Postanowienie o odznaczeniu z dnia 29 września 1948 r. matek licznego potomstwa.

 • Monitor Polski Poz. 672 z 1948

  Postanowienie o odznaczeniu z dnia 29 września 1948 r. za przeżycie przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.

 • Monitor Polski Poz. 637 z 1948

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 września 1948 r. w sprawie zorganizowania doraźnej pomocy leczniczej oraz akcji przetaczania i konserwacji krwi.

 • Monitor Polski Poz. 636 z 1948

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 września 1948 r. w sprawie zniesienia przydziałów chleba i mąki w zaopatrzeniu reglamentowanym.

 • Monitor Polski Poz. 635 z 1948

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 września 1948 r. w sprawie zasad i wysokości zaopatrzenia i odszkodowania dla osób zatrudnionych stale przy zwalczaniu chorób zakaźnych lub powołanych do ich zwalczania oraz dla rodzin pozostałych po tych osobach.

 • Monitor Polski Poz. 634 z 1948

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 września 1948 r. w sprawie powołania Komisji Organizacji Administracji Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Poz. 633 z 1948

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 września 1948 r. w sprawie pomocy zimowej w 1948/49 r.

 • Monitor Polski Poz. 632 z 1948

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 września 1948 r. w sprawie zasad udzielania subwencji ze Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 429 z 1948

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 września 1948 r. w sprawie przystąpienia Holandii, Indii i Danii do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 408 z 1948

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 września 1948 r. w sprawie ratyfikacji przez Księstwo Liechtenstein i Grecję Porozumienia o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową, podpisanego w Neuchatel dnia 8 lutego 1947 r., oraz przystąpienia Strefy Międzynarodowej Tangeru do powyższego Porozumienia i Republiki Dominikańskiej do załączonych do niego Protokółów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 407 z 1948

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 września 1948 r. w sprawie przystąpienia Holandii wraz z Indonezją i Antylami Holenderskimi do Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej oraz kolonii hiszpańskich do powyższej Konwencji i do Porozumienia madryckiego dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 406 z 1948

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 września 1948 r. w sprawie przystąpienia Islandii do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, wraz z protokółem dodatkowym, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 375 z 1948

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1948 r. o właściwości władz i postępowaniu przy ustalaniu wysokości czynszu oraz przy wymiarze i ściąganiu wpłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 374 z 1948

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1948 r. w sprawie zwolnień i ulg w opłacaniu czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz zwolnień od wpłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 361 z 1948

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1948 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami w miastach: Białymstoku, Augustowie, Łomży, Grajewie, Kolnie i Jędrzejowie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 360 z 1948

  Dekret z dnia 29 września 1948 r. o zniesieniu urzędu Ministra Aprowizacji.

 • Dziennik Ustaw Poz. 359 z 1948

  Dekret z dnia 29 września 1948 r. o uposażeniu nie podlegających Ministrowi Oświaty nauczycieli szkół państwowych i publicznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 358 z 1948

  Dekret z dnia 29 września 1948 r. o jednorazowej wpłacie na rzecz funduszu A Społecznego Funduszu Oszczędnościowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 357 z 1948

  Rozporządzenie Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 29 września 1948 r. o umundurowaniu i oznakach służbowych funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej.