Archiwum 31 Grudzień 1949

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 454 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 31 grudnia 1949 r. w sprawie przejęcia przedsiębiorstw państwowych pod nazwą: "Gliwicka Fabryka Wyrobów Blaszanych" i "Bialska Fabryka Naczyń Emaliowanych" przez Przedsiębiorstwo Państwowe: "Rybnicka Fabryka Wyrobów Metalowych Huta Silesia".

 • Monitor Polski Poz. 453 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 31 grudnia 1949 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. o utworzeniu Zjednoczenia Przemysłu Odlewniczego.

 • Monitor Polski Poz. 452 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 31 grudnia 1949 r. w sprawie zmiany zarządzeń Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstw państwowych pod nazwą: "Krakowska Fabryka Armatur" oraz "Odlewnia Żeliwa Ciągliwego i Wytwórnia Łączników".

 • Monitor Polski Poz. 451 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 31 grudnia 1949 r. w sprawie zmiany zarządzeń Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstw państwowych pod nazwą: "Odlewnia i Emaliernia - Blachownia", "Odlewnie Radomskie", "Koneckie Zakłady Odlewnicze", "Pomorska Odlewnia i Emaliernia", "Odlewnia Żeliwa i Emaliernia Kamienna", "Odlewnia Żeliwa Niekłań", "Odlewnia Żeliwa Piła", "Zjednoczenie Przemysłu Odlewniczego", "Rybnicka Fabryka Wyrobów Metalowych - Huta Silesia", "Myszkowska Fabryka Naczyń Emaliowanych", "Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych", "Dolnośląskie Fabryki Wyrobów Blaszanych", "Warszawska Fabryka Platerów", "Warmińska Fabryka Wyrobów Metalowych", "Zakłady Opakowań Blaszanych", "Zjednoczone Fabryki Śrub i Nitów", "Zakłady Wyrobów Kutych", "Zjednoczone Fabryki Okuć i Sprzętów Metalowych", "Fabryki Drutu i Wyrobów z Drutu".

 • Monitor Polski Poz. 450 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 31 grudnia 1949 r. o utworzeniu przedsiębiorstw państwowych pod nazwą: Zjednoczone Zakłady "Archimedes" oraz "Dyrekcja Budowy Fabryki Śrub".

 • Monitor Polski Poz. 449 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 31 grudnia 1949 r. w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 30 czerwca 1949 r. o utworzeniu Centralnego Zarządu Przemysłu Wyrobów Metalowych.

 • Monitor Polski Poz. 448 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 31 grudnia 1949 r. o połączeniu Centralnego Zarządu Przemysłu Wyrobów Metalowych z przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: "Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów z Blachy".

 • Monitor Polski Poz. 444 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 31 grudnia 1949 r. w sprawie zmiany zarządzeń Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 marca 1949 r. o utworzeniu przedsiębiorstw państwowych pod nazwą: "Zakłady Budowy Urządzeń Technicznych", "Zakłady Budowy Urządzeń Kotlarsko-Mechanicznych", "Dolnośląskie Zakłady Budowy Urządzeń Przemysłowych", "Warszawskie Zakłady Budowy Urządzeń Przemysłowych", oraz w sprawie zmiany zarządzeń Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstw państwowych pod nazwą: "Pomorskie Zakłady Budowy Maszyn", "Fabryka Maszyn Papierniczych" i "Zakłady Mechaniczne im. gen. Karola Świerczewskiego", zmienionych zarządzeniami Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 marca 1949 r.

 • Monitor Polski Poz. 437 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 31 grudnia 1949 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Mostostal Budowa Mostów i Konstrukcji Stalowych".

 • Monitor Polski Poz. 436 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 31 grudnia 1949 r. o połączeniu przedsiębiorstwa państwowego "Dolnośląskie Zakłady Budowy Urządzeń Przemysłowych" z przedsiębiorstwem państwowym "Fabryka Armatur Głuchołazy".

 • Monitor Polski Poz. 435 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 31 grudnia 1949 r. w sprawie połączenia przedsiębiorstwa państwowego "Zakłady Budowy Urządzeń Kotlarsko-Mechanicznych" z przedsiębiorstwem państwowym Zakłady Metalurgiczne "Żory".

 • Monitor Polski Poz. 326 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 31 grudnia 1949 r. o nadaniu statutu Głównym Instytutom: Chemii Przemysłowej, Elektrotechniki, Lotnictwa, Mechaniki, Metalurgii i Odlewnictwa oraz Fizyki Technicznej.

 • Monitor Polski Poz. 303 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 31 grudnia 1949 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Centrala Zaopatrzenia Materiałowego Przemysłu Metalowego.

 • Monitor Polski Poz. 302 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 31 grudnia 1949 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Pieszycka Fabryka Zegarów".

 • Monitor Polski Poz. 301 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 31 grudnia 1949 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. o utworzeniu Zjednoczenia Przemysłu Precyzyjnego i Optycznego.

 • Monitor Polski Poz. 300 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 31 grudnia 1949 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Centralne Biuro Konstrukcyjne nr 3".

 • Monitor Polski Poz. 299 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 31 grudnia 1949 r. o zmianie zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Odlewnia Żeliwa Ciągliwego - Drawski Młyn.

 • Monitor Polski Poz. 298 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 31 grudnia 1949 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. o utworzeniu Zjednoczenia Przemysłu Maszyn i Narzędzi Rolniczych.

 • Monitor Polski Poz. 297 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 31 grudnia 1949 r. w sprawie zmiany zarządzeń Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstw państwowych pod nazwą: "Wrocławskie Zakłady Metalurgiczne", "Odlewnia Żeliwa - Węgierska Górka", "Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne".

 • Monitor Polski Poz. 296 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 31 grudnia 1949 r. w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 1 lipca 1949 r. o utworzeniu Centralnego Zarządu Przemysłu Maszynowego.

 • Monitor Polski Poz. 295 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 31 grudnia 1949 r. w sprawie przejęcia przedsiębiorstwa państwowego: "Zjednoczenie Przemysłu Odlewniczego - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione" w Krakowie przez przedsiębiorstwo państwowe: "Centralny Zarząd Przemysłu Maszynowego".

 • Monitor Polski Poz. 294 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 31 grudnia 1949 r. o utworzeniu przedsiębiorstw państwowych pod nazwą: "Fabryka Artykułów Ściernych", "Fabryka Tarcz Ściernych" i "Centralne Biuro Konstrukcyjne nr 2".

 • Monitor Polski Poz. 293 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 31 grudnia 1949 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. o utworzeniu Zjednoczenia Przemysłu Narzędziowego.

 • Monitor Polski Poz. 292 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 31 grudnia 1949 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Centralne Biuro Konstrukcyjne nr 1".

 • Monitor Polski Poz. 291 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 31 grudnia 1949 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. o utworzeniu "Zjednoczenia Przemysłu Urządzeń Mechanicznych".

 • Monitor Polski Poz. 278 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 31 grudnia 1949 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 grudnia 1948 r. o utworzeniu Centralnego Zarządu Przemysłu Elektrotechnicznego.

 • Monitor Polski Poz. 277 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 31 grudnia 1949 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstw państwowych pod nazwą: "Górnośląskie Zakłady Maszyn Elektrycznych", "Zakłady Wytwórcze Silników Elektrycznych", "Zakłady Wytwórcze Maszyn Elektrycznych "Świdnica", "Zakłady Wytwórcze Sprzętu Teletechnicznego", "Zakłady Wytwórcze Aparatury Teletechnicznej", "Zakłady Wytwórcze Głośników", "Bialskie Zakłady Elektrotechniczne", "Łódzkie Zakłady Wytwórcze Aparatury Elektrycznej", "Zakłady Wytwórcze Transformatorów", "Poznańskie Zakłady Elektrotechniczne" i "Zakłady Wytwórcze Osprzętu Sieciowego".

 • Monitor Polski Poz. 273 z 1950

  Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 31 grudnia 1949 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 października 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Budownictwo Przemysłowe Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych".

 • Monitor Polski Poz. 225 z 1950

  Orzeczenie nr 5 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 31 grudnia 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejęciu przedsiębiorstwa na własność Państwa.

 • Monitor Polski Poz. 224 z 1950

  Orzeczenie nr 4 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 31 grudnia 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.

 • Monitor Polski Poz. 223 z 1950

  Orzeczenie nr 3 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 31 grudnia 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.

 • Monitor Polski Poz. 185 z 1950

  Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 31 grudnia 1949 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Dyrekcja Budowy Zakładów Soli Potasowych".

 • Monitor Polski Poz. 138 z 1950

  Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 31 grudnia 1949 r. o utworzeniu Okręgowych Zarządów Państwowych Gospodarstw Rolnych.

 • Monitor Polski Poz. 137 z 1950

  Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 31 grudnia 1949 r. o utworzeniu Rejonowych Zarządów Hodowli Roślin Państwowych Gospodarstw Rolnych.

 • Monitor Polski Poz. 128 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 31 grudnia 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem pod firmą: Fabryka Wyrobów Metalowych "Orion" w Krakowie.

 • Monitor Polski Poz. 127 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 31 grudnia 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem pod firmą: Warsztaty Mechaniczne inż. Z. Pawlak, w Poznaniu.

 • Monitor Polski Poz. 118 z 1950

  Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 31 grudnia 1949 r. w sprawie utworzenia Centralnego Zarządu Państwowych Ośrodków Maszynowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 71 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 31 grudnia 1949 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu o podziale Państwa na okręgi energetyczne.

 • Monitor Polski Poz. 62 z 1950

  Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 31 grudnia 1949 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Zarządowi Państwowych Gospodarstw Rolnych.

 • Monitor Polski Poz. 56 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 31 grudnia 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Pierwsza Krajowa Fabryka Sieci J. Oszwałdowski w Chojnicach.

 • Monitor Polski Poz. 44 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1949 r. w sprawie przejęcia na własność Państwa przedsiębiorstwa "Mechaniczne Osuszanie Budynków" - "NOB" Spółka z o.o. w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 42 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 31 grudnia 1949 r. w sprawie ustalenia roty ślubowania i wzoru oznaki dla strażników rybackich.

 • Monitor Polski Poz. 40 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1949 r. w sprawie zmiany przepisów o wewnętrznej organizacji i trybie postępowania Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy.

 • Monitor Polski Poz. 39 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1949 r. w sprawie specjalnych stypendiów naukowych dla studentów.

 • Monitor Polski Poz. 38 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1949 r. w sprawie państwowych stypendiów dla młodzieży szkół wyższych.

 • Monitor Polski Poz. 37 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1949 r. w sprawie państwowego planu stypendialnego na okres od 1 stycznia 1950 r. do 31 lipca 1950 r.

 • Monitor Polski Poz. 3 z 1950

  Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1949 r. o utworzeniu Państwowego Przedsiębiorstwa Radiofonizacji Kraju.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1949 r. w sprawie utworzenia Instytutu Ekonomiki Rolnej.

NA SKÓTY