Archiwum 5 Marzec 1949

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 275 z 1949

  Postanowienie o odznaczeniu z dnia 5 marca 1949 r.

 • Monitor Polski Poz. 229 z 1949

  Postanowienie o odznaczeniu z dnia 5 marca 1949 r.

 • Monitor Polski Poz. 201 z 1949

  Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 5 marca 1949 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Jana Kazimierza.

 • Monitor Polski Poz. 200 z 1949

  Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 5 marca 1949 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pomiędzy ul. ul. Żelazną - Towarową.

 • Dziennik Ustaw Poz. 134 z 1950

  Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o uprzywilejowanym tranzycie kolejowym z Czechosłowacji do Czechosłowacji przez Głuchołazy, podpisana w Warszawie dnia 12 listopada 1948 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 133 z 1949

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o wzajemnym obrocie prawnym w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 21 stycznia 1949 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 1949 r.).