Archiwum 4 Styczeń 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 116 z 1950

  Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 4 stycznia 1950 r. o utworzeniu przedsiębiorstw państwowych pod nazwą: "Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku", "Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu", "Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie", "Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu" i "Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie".

 • Monitor Polski Poz. 111 z 1950

  Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 stycznia 1950 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie zwolnienia niektórych osób od powszechnego obowiązku wojskowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 15 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 4 stycznia 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 14 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 4 stycznia 1950 r. w sprawie normalizacji wypieku pieczywa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 13 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 4 stycznia 1950 r. w sprawie przemiału zbóż.

 • Dziennik Ustaw Poz. 3 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 stycznia 1950 r. w sprawie obniżenia skal podatkowych w podatku od wynagrodzeń.