e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 5 Styczeń 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 582 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 5 stycznia 1950 r. w sprawie zmiany zarządzeń Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 grudnia 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstw państwowych pod nazwą: Zjednoczone Zakłady Przemysłu Barwników "Boruta", Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Organicznego "Rokita", "Zakłady Chemiczne", "Zjednoczone Zakłady Koksochemiczne", "Zjednoczone Zakłady Przemysłu Farb i Lakierów", Zjednoczone Zakłady Przemysłu Chemicznego "Erg", "Zjednoczone Zakłady Przemysłu Farmaceutycznego" oraz "Centrala Zaopatrzenia Materiałowego Przemysłu Chemicznego".

 • Monitor Polski Poz. 581 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 5 stycznia 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 grudnia 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Zjednoczone Zakłady Przemysłu Gazów Technicznych".

 • Monitor Polski Poz. 580 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 5 stycznia 1950 r. w sprawie zmiany zarządzeń Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 grudnia 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstw państwowych pod nazwą: Zakłady Przemysłu Azotowego "Chorzów", Zakłady Przemysłu Azotowego "Mościce" i Zakłady Przemysłu Azotowego "Kędzierzyn".

 • Monitor Polski Poz. 579 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 5 stycznia 1950 r. w sprawie połączenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Biuro Projektów i Studiów Przemysłu Chemicznego" z "Przedsiębiorstwem Konstrukcji Aparatury Chemicznej".

 • Monitor Polski Poz. 578 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 5 stycznia 1950 r. w sprawie połączenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Zjednoczone Zakłady Przemysłu Barwników "Boruta" z przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: "Zjednoczone Zakłady Przemysłu Suchej Destylacji Drewna".

 • Monitor Polski Poz. 577 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 5 stycznia 1950 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstw państwowych pod nazwą: "Zakłady Elektrochemiczne - Sosnowiec", "Zakłady Elektrochemiczne - Ząbkowice", "Zakłady Przemysłu Nieorganicznego - Tarnowskie Góry", "Zakłady Przemysłu Nieorganicznego - Alwernia", "Zakłady Przemysłu Nieorganicznego - Niewiadów", "Zakłady Chemiczne - Azot" oraz "Fabryka Odczynników Chemicznych".

 • Monitor Polski Poz. 576 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 5 stycznia 1950 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstw państwowych pod nazwą: "Zakłady Przemysłu Chemicznego - Pabianice", "Zakłady Sodowe - Kraków", "Zjednoczone Zakłady Montażu i Remontów Aparatury Chemicznej", "Dyrekcja Budowy Zakładów Sodowych - Inowrocław", "Zakłady Chemiczne - Pustków" oraz "Zakłady Sodowe - Mątwy".

 • Monitor Polski Poz. 231 z 1950

  Orzeczenie nr 29 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 5 stycznia 1950 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie przejścia przedsiębiorstw na własność Państwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 117 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 5 stycznia 1950 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów prawa probierczego.

 • Monitor Polski Poz. 109 z 1950

  Okólnik nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1950 r. w sprawie trybu przenoszenia nadetatowych pojazdów mechanicznych w roku 1950.

 • Dziennik Ustaw Poz. 72 z 1950

  Rozporządzenie Ministrów Oświaty i Zdrowia z dnia 5 stycznia 1950 r. w sprawie obowiązku wychowania fizycznego studentów szkół wyższych.

 • Monitor Polski Poz. 43 z 1950

  Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 stycznia 1950 r. w sprawie zwolnienia niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 31 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 5 stycznia 1950 r. w sprawie utworzenia wydziałów w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie.