Archiwum 21 Październik 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 1535 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 21 października 1950 r. w sprawie dziennika urzędowego wojewódzkich rad narodowych.

 • Monitor Polski Poz. 1492 z 1950

  Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 21 października 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

 • Monitor Polski Poz. 1488 z 1950

  Uchwała Prezydium Rządu z dnia 21 października 1950 r. w sprawie zasad organizacji terenowego przemysłu materiałów budowlanych.

 • Monitor Polski Poz. 1482 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 21 października 1950 r. o zmianie Instrukcji nr 10 w sprawie zaszeregowania kierowników wydziałów (oddziałów, referatów) w prezydiach rad narodowych.

 • Monitor Polski Poz. 1481 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 21 października 1950 r. o zmianie Instrukcji nr 8 w sprawie organizacji wewnętrznej i etatów wydziałów prezydiów rad narodowych.

 • Monitor Polski Poz. 1480 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 21 października 1950 r. o zmianie Instrukcji nr 3 w sprawie tworzenia wydziałów i referatów prezydiów rad narodowych.

 • Monitor Polski Poz. 1479 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 21 października 1950 r. o zmianie Instrukcji nr 2 w sprawie składu, podziału pracy i trybu działania prezydiów rad narodowych.

 • Monitor Polski Poz. 1478 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 21 października 1950 r. o zmianie uchwały Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości.

 • Monitor Polski Poz. 1471 z 1950

  Uchwała Prezydium Rządu z dnia 21 października 1950 r. w sprawie trybu zaopatrzenia i rozdzielnictwa wytworów hutniczych na rok 1951.

 • Monitor Polski Poz. 1462 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 21 października 1950 r.w sprawie zmiany składu pierwszej Naczelnej Rady Spółdzielczej.

 • Monitor Polski Poz. 1437 z 1950

  Uchwała Prezydium Rządu z dnia 21 października 1950 r. o zmianie uchwały Prezydium Rządu z dnia 29 lipca 1950 r. w sprawie oszczędności w zużywaniu papieru.

 • Monitor Polski Poz. 1436 z 1950

  Uchwała Prezydium Rządu z dnia 21 października 1950 r. w sprawie likwidacji Komisji do spraw papieru drukowego oraz importu książek i czasopism przy Prezydium Rady Ministrów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 469 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1950 r. w sprawie przekształcenia Państwowej Wyższej Szkoły Administracji Gospodarczej w Katowicach na Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Katowicach.

 • Dziennik Ustaw Poz. 456 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1950 r. w sprawie rozwiązania Zrzeszenia Przedsiębiorców Gorzelń Rolniczych.

NA SKÓTY