Archiwum 26 Październik 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 1563 z 1950

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 1950 r. rozciągające moc obowiązującą uchwały Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1948 r. w sprawie finansowania inwestycji i rozliczeń z tytułu dostaw i robót inwestycyjnych przedsiębiorstw objętych systemem finansowym oraz zniesienia zaliczkowania przedsiębiorstw budowlanych i montażowych na działające na zasadach rozrachunku gospodarczego przedsiębiorstwa i zakłady państwowe, centrale spółdzielczo-państwowe oraz spółki prawa prywatnego, w których Skarb Państwa, przedsiębiorstwa państwowe albo osoby prawne prawa publicznego posiadają udział wynoszący ponad 50% kapitału zakładowego.

 • Monitor Polski Poz. 1494 z 1950

  Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 26 października 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

 • Monitor Polski Poz. 1463 z 1950

  Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 1950 r. w sprawie przekazania Ministrowi Żeglugi szkół zawodowych szkolących pracowników stoczni.

 • Monitor Polski Poz. 1435 z 1950

  Uchwała Rady Państwa z dnia 26 października 1950 r. w przedmiocie zastosowania do pracowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej postanowień uchwały Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1950 r. w sprawie przyznania niektórym kategoriom pracowników państwowych dodatków uzasadnionych specjalnymi warunkami służby.

 • Dziennik Ustaw Poz. 485 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 26 października 1950 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia z dnia 25 listopada 1947 r. o Polskim Komitecie Żywnościowym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 470 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1950 r. w sprawie wyłączenia niektórych przedsiębiorstw spod działania przepisów dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 455 z 1950

  Rozporządzenie Rady Państwa z dnia 26 października 1950 r. o zmianie rozporządzenia Rady Państwa z dnia 13 czerwca 1947 r. w sprawie powołania i organizacji społecznych komisji kontroli cen.

 • Dziennik Ustaw Poz. 454 z 1950

  Dekret z dnia 26 października 1950 r. o zmianie dekretu o podatku od nabycia praw majątkowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 453 z 1950

  Dekret z dnia 26 października 1950 r. o zmianie dekretu o opłacie skarbowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 452 z 1950

  Dekret z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 451 z 1950

  Dekret z dnia 26 października 1950 r. o zmianie dekretu o postępowaniu podatkowym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 450 z 1950

  Dekret z dnia 26 października 1950 r. o podatku dochodowym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 449 z 1950

  Dekret z dnia 26 października 1950 r. o podatku obrotowym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 448 z 1950

  Dekret z dnia 26 października 1950 r. o zmianie ustawy o państwowym gospodarstwie leśnym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 447 z 1950

  Dekret z dnia 26 października 1950 r. o zmianie dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 r. o reglamentacji niektórych surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 446 z 1950

  Dekret z dnia 26 października 1950 r. o przekazaniu sądom powszechnym spraw w zakresie sądownictwa pracy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 445 z 1950

  Dekret z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 444 z 1950

  Dekret z dnia 26 października 1950 r. o przekształceniu Akademii Handlowej w Poznaniu na Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Poznaniu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 443 z 1950

  Dekret z dnia 26 października 1950 r. o przekształceniu Akademii Handlowej w Krakowie na Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Krakowie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 442 z 1950

  Dekret z dnia 26 października 1950 r. o zmianie dekretu o najmie lokali.

 • Dziennik Ustaw Poz. 441 z 1950

  Dekret z dnia 26 października 1950 r. o szkolnictwie rolniczym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 440 z 1950

  Dekret z dnia 26 października 1950 r. o Urzędzie Dozoru Technicznego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 439 z 1950

  Dekret z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych.

NA SKÓTY