Archiwum 29 Październik 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 1468 z 1950

    Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1950 r. w sprawie utworzenia Delegatury Dyrekcji Okręgowej Szkolenia Zawodowego w Krakowie dla spraw szkolenia zawodowego w zespole "Nowa Huta".

  • Monitor Polski Poz. 1450 z 1950

    Instrukcja Ministra Finansów z dnia 29 października 1950 r. w sprawie księgowego ujęcia przerachowań, wynikających ze zmiany systemu pieniężnego, oraz przeliczenia planów gospodarczych przedsiębiorstw na 1950 r.