e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 4 Październik 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 1410 z 1950

  Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 października 1950 r. w sprawie ustalenia warunków i terminów przejęcia przez Zakład Lecznictwa Pracowniczego zakładów leczniczych, prowadzonych dla swych pracowników przez przedsiębiorstwa uspołecznione.

 • Monitor Polski Poz. 1402 z 1950

  Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 4 października 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

 • Monitor Polski Poz. 1401 z 1950

  Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 4 października 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

 • Monitor Polski Poz. 1400 z 1950

  Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 4 października 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 10 sierpnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem pod firmą: Wytwórnia Artykułów Blaszanych i Żelaznych w Warszawie.

 • Monitor Polski Poz. 1398 z 1950

  Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 4 października 1950 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Komunalnego - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione".

 • Monitor Polski Poz. 1380 z 1950

  Decyzja Ministra Finansów z dnia 4 października 1950 r. o zmianie decyzji Ministra Skarbu z dnia 17 lutego 1950 r. w sprawie wyznaczenia Państwowego Banku Rolnego likwidatorem niektórych spółdzielni kredytowych i odwołania dotychczasowych likwidatorów tychże spółdzielni kredytowych.

 • Monitor Polski Poz. 1373 z 1950

  Uchwała Prezydium Rządu z dnia 4 października 1950 r. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i ochrony pracy przy przewozie, przeładunku i magazynowaniu materiałów niebezpiecznych i szkodliwych.

 • Monitor Polski Poz. 1372 z 1950

  Uchwała Prezydium Rządu z dnia 4 października 1950 r. w sprawie rozbudowy m. Tychy.

 • Monitor Polski Poz. 1369 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 4 października 1950 r. w sprawie zmiany statutu organizacyjnego Ministerstwa Komunikacji.

 • Monitor Polski Poz. 1366 z 1950

  Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 października 1950 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 434 z 1950

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 października 1950 r. w sprawie wystąpienia Nowej Zelandii z Unii Międzynarodowej Niesienia Pomocy, utworzonej na podstawie konwencji z dnia 12 lipca 1927 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 433 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 października 1950 r. w sprawie urzędowego spisu leków.