e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 1 Listopad 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 1485 z 1950

    Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 listopada 1950 r. w sprawie przeliczenia na nowy pieniądz kar pieniężnych, równowartości nieujętych przedmiotów występku i kosztów postępowania karnego, przewidzianych w prawie karnym skarbowym, oraz kwot, wypłacanych tytułem nagród za wykrycie przestępstw skarbowych.