Archiwum 12 Listopad 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 490 z 1950

    Oświadczenie Rządowe z dnia 12 listopada 1950 r. w sprawie przystąpienia Filipin do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r.