Archiwum 15 Listopad 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 1716 z 1950

  Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 15 listopada 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Wytwórnia Aparatów Fizykalnych "Rotor" Zbigniew Szczepanik, Dzikowski i Ska w Falenicy.

 • Monitor Polski Poz. 1664 z 1950

  Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 15 listopada 1950 r. o zmianie zarządzenia Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 17 sierpnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

 • Monitor Polski Poz. 1621 z 1950

  Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 15 listopada 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

 • Monitor Polski Poz. 1544 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1950 r. w sprawie państwowego planu stypendialnego dla młodzieży Wyższej Szkoły Prawniczej im. Teodora Duracza na okres od 1 października 1950 r. do 31 grudnia 1950 r.

 • Monitor Polski Poz. 1543 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1950 r. w sprawie państwowych stypendiów dla młodzieży Wyższej Szkoły Prawniczej im. Teodora Duracza.

 • Monitor Polski Poz. 1542 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1950 r. w sprawie stałego dodatku do uposażeń dla pracowników Wyższego Urzędu Górniczego w Krakowie i podległych mu Okręgowych Urzędów Górniczych, uzasadnionego szczególnymi warunkami pracy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 486 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 15 listopada 1950 r. w sprawie przywrócenia obowiązku przyjmowania butelek po wyrobach państwowego monopolu spirytusowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 484 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1950 r. w sprawie organizacji państwowych komisji arbitrażowych i trybu postępowania arbitrażowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 482 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia norm szacunkowych dla nieruchomości nabywanych w celu realizacji narodowych planów gospodarczych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 481 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1950 r. w sprawie trybu wyboru, odwoływania i wyznaczania do udziału w posiedzeniach sądowych ławników sądów wojewódzkich i powiatowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 480 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1950 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w społecznych zakładach służby zdrowia.