Archiwum 27 Listopad 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 1653 z 1950

  Orzeczenie nr 56 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 27 listopada 1950 r. o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.

 • Monitor Polski Poz. 1626 z 1950

  Zarządzenie nr 63 Komisji Dewizowej z dnia 27 listopada 1950 r. w sprawie wykonywania dyspozycji płatniczych Ministerstwa Handlu Zagranicznego na zagranicę z tytułu usług, związanych z obrotem towarowym z zagranicą.

 • Monitor Polski Poz. 1618 z 1950

  Zarządzenie Ministrów: Przemysłu Ciężkiego i Zdrowia z dnia 27 listopada 1950 r. w sprawie przekazania sklepu Centrali Handlowej Przemysłu Chemicznego w Bydgoszczy.

 • Monitor Polski Poz. 1615 z 1950

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 1950 r. w sprawie jednolitego planu kont dla państwowych przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego na rok 1951.

 • Monitor Polski Poz. 1586 z 1950

  Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 27 listopada 1950 r. w sprawie częściowej zmiany zarządzenia z dnia 21 lutego 1949 r. w sprawie ustalenia wysokości zarobku, stanowiącego najniższą podstawę wymiaru świadczeń i składek ubezpieczeniowych.

 • Monitor Polski Poz. 1585 z 1950

  Okólnik Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1950 r. zmieniający okólnik nr 19 z dnia 22 maja 1948 r. w sprawie używania osobowych pojazdów mechanicznych.

 • Monitor Polski Poz. 1583 z 1950

  Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1950 r. w sprawie ustanowienia nowych stanowisk służbowych pracowników placówek dyplomatycznych, konsularnych i handlowych za granicą.

 • Dziennik Ustaw Poz. 517 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 27 listopada 1950 r. w sprawie utworzenia katedr w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 496 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1950 r. o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych.