Archiwum 28 Listopad 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 1629 z 1950

    Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1950 r. w sprawie ślubowania i przyrzeczenia służbowego nauczycieli szkół zawodowych i zakładów naukowych, podległych Centralnemu Urzędowi Szkolenia Zawodowego.

  • Monitor Polski Poz. 1613 z 1950

    Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 1950 r. w sprawie ustalenia niektórych wzorów znaczków skarbowych i urzędowych blankietów wekslowych.