Archiwum 29 Listopad 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 1719 z 1950

  Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 29 listopada 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

 • Monitor Polski Poz. 1612 z 1950

  Uchwała Prezydium Rządu z dnia 29 listopada 1950 r. w sprawie wynagrodzenia krwiodawców za dostarczanie krwi.

 • Monitor Polski Poz. 1611 z 1950

  Uchwała Prezydium Rządu z dnia 29 listopada 1950 r. w sprawie przejęcia przez Zakład Lecznictwa Pracowniczego zakładów leczniczych, prowadzonych dla swoich pracowników przez urzędy oraz instytucje i zakłady państwowe.

 • Monitor Polski Poz. 1610 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1950 r. o zmianie uchwały Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1950 r. Instrukcja nr 8 w sprawie organizacji wewnętrznej i etatów wydziałów prezydiów rad narodowych.

 • Monitor Polski Poz. 1609 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1950 r. w sprawie zmiany podporządkowania Centrali Produktów Naftowych oraz zmiany spisu przedsiębiorstw, podległych Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministrowi Handlu Wewnętrznego.

 • Monitor Polski Poz. 1608 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1950 r. w sprawie zlecenia Państwowej Komisji Etatów prowadzenia spraw etatów osobowych uspołecznionych jednostek gospodarczych.

 • Monitor Polski Poz. 1607 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1950 r. w sprawie rejestracji i statystyki szkół i instytucji oświatowych.

 • Monitor Polski Poz. 1606 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1950 r. w sprawie uzupełnienia wykazu szkół wyższych, których absolwenci podlegają przepisom ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.

 • Monitor Polski Poz. 1605 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1950 r. w sprawie przyznania dodatku przejściowego pracownikom, którzy przeszli do pracy w Urzędzie Rezerw Państwowych nie otrzymawszy mieszkań w Warszawie.

 • Monitor Polski Poz. 1604 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1950 r. w sprawie dodatków przejściowych za rozłąkę i brak mieszkania dla członków prezydiów wojewódzkich rad narodowych i pracowników na stanowiskach kierowniczych prezydiów wojewódzkich rad narodowych w: Koszalinie, Opolu i Zielonej Górze.

 • Monitor Polski Poz. 1603 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1950 r. w sprawie przyznawania pracownikom prezydiów rad narodowych dodatków, uzasadnionych specjalnymi warunkami służby.

 • Monitor Polski Poz. 1602 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1950 r. w sprawie dodatku wychowawczego dla personelu wychowawczego w państwowych szkołach przysposobienia przemysłowego, podległych Centralnemu Urzędowi Szkolenia Zawodowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 499 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1950 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej we Wrocławiu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 498 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1950 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach.

 • Dziennik Ustaw Poz. 497 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1950 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie.

 • Monitor Polski Poz. 7 z 1951

  Uchwała Prezydium Rządu z dnia 29 listopada 1950 r. w sprawie szkolenia sanitarnego i ustanowienia "Odznaki Przysposobienia Sanitarnego".

NA SKÓTY