e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 7 Listopad 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 1658 z 1950

  Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 7 listopada 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

 • Monitor Polski Poz. 1580 z 1950

  Orzeczenie Ministra Budownictwa z dnia 7 listopada 1950 r. w sprawie przejęcia przedsiębiorstwa na własność Państwa.

 • Monitor Polski Poz. 1522 z 1950

  Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".

 • Monitor Polski Poz. 1507 z 1950

  Postanowienie o odznaczeniu z dnia 7 listopada 1950 r.

 • Monitor Polski Poz. 1506 z 1950

  Postanowienie o odznaczeniu z dnia 7 listopada 1950 r.

 • Monitor Polski Poz. 1504 z 1950

  Postanowienie o odznaczeniu z dnia 7 listopada 1950 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 407 z 1951

  Protokół o zmianie Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, zawartej w Genewie dnia 12 września 1923 r., podpisany w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 405 z 1951

  Protokół o zmianie Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, zawartej w Genewie dnia 30 września 1921 r., oraz Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, zawartej w Genewie dnia 11 października 1933 r., podpisany w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 351 z 1951

  Układ między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o uprzywilejowanym tranzycie kolejowym z Czechosłowacji do Czechosłowacji na odcinku Liberec-Varnsdorf przez Polskę, podpisany w Pradze dnia 2 lipca 1949 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 349 z 1951

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o uprzywilejowanym tranzycie kolejowym z Polski do Polski przez Broumov-Mezimesti, podpisana w Pradze dnia 2 lipca 1949 r.