Archiwum 8 Listopad 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 1628 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1950 r. o uregulowaniu sprawy związków międzykomunalnych.

 • Monitor Polski Poz. 1545 z 1950

  Uchwała Prezydium Rządu z dnia 8 listopada 1950 r. w sprawie premiowania maszynistek.

 • Monitor Polski Poz. 1529 z 1950

  Uchwała Prezydium Rządu z dnia 8 listopada 1950 r. w sprawie zwiększenia produkcji artykułów masowego spożycia, wytwarzanych przez uspołecznione zakłady drobnej wytwórczości.

 • Monitor Polski Poz. 1528 z 1950

  Uchwała Prezydium Rządu z dnia 8 listopada 1950 r. w sprawie przekazywania zbędnych i nadmiernych remanentów motoryzacyjnych.

 • Monitor Polski Poz. 1527 z 1950

  Uchwała Prezydium Rządu z dnia 8 listopada 1950 r. w sprawie usprawnienia gospodarki uspołecznionej w dziedzinie żywienia zbiorowego.

 • Monitor Polski Poz. 1526 z 1950

  Uchwała Prezydium Rządu z dnia 8 listopada 1950 r. w sprawie oszczędności węgla w gospodarce narodowej.

 • Monitor Polski Poz. 1525 z 1950

  Uchwała Prezydium Rządu z dnia 8 listopada 1950 r. w sprawie zlecenia państwowym gospodarstwom rolnym zagospodarowania gruntów prywatnych pozostających bez uprawy.

 • Monitor Polski Poz. 1518 z 1950

  Uchwała Prezydium Rządu z dnia 8 listopada 1950 r. w sprawie organizacji służby prasowo-informacyjnej w urzędach i instytucjach państwowych oraz jednostkach gospodarki uspołecznionej.

 • Monitor Polski Poz. 1517 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1950 r. w sprawie dodatku specjalnego do uposażeń niektórych nauczycieli w szkołach zawodowych i zakładach szkolenia zawodowego oraz w zakładach kształcenia nauczycieli i wychowawczyń przedszkoli.

 • Monitor Polski Poz. 1516 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1950 r. w sprawie etatów osobowych administracji państwowej w budżecie na rok 1950.

 • Monitor Polski Poz. 1508 z 1950

  Uchwała Prezydium Rządu z dnia 8 listopada 1950 r. w sprawie zadań prezydiów rad narodowych, dotyczących narodowego spisu powszechnego 1950 r. oraz w sprawie udziału w akcji spisowej innych urzędów, przedsiębiorstw uspołecznionych, instytucji publicznych, organizacji społecznych oraz osób i przedsiębiorstw prywatnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 472 z 1950

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1950 r. w sprawie nadania ustroju miejskiego niektórym gminom w województwach: katowickim i warszawskim, gromadzie Hajnówka w województwie białostockim oraz zniesienia i zmiany granic niektórych miast i gmin w województwach katowickim i białostockim.

 • Dziennik Ustaw Poz. 471 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1950 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 1950 r. w sprawie określenia stosunku przeliczenia niektórych zobowiązań.

NA SKÓTY