Archiwum 27 Grudzień 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 526 z 1951

  Orzeczenie nr 13 Ministra Górnictwa z dnia 27 grudnia 1950 r. o przejściu pól górniczych na węgiel brunatny na własność Państwa.

 • Monitor Polski Poz. 332 z 1951

  Orzeczenie nr 14 Ministra Górnictwa z dnia 27 grudnia 1950 r. o przejęciu pól górniczych na węgiel brunatny na własność Państwa.

 • Monitor Polski Poz. 331 z 1951

  Orzeczenie nr 12 Ministra Górnictwa z dnia 27 grudnia 1951 r. o przejęciu pól górniczych na węgiel kamienny na własność Państwa.

 • Monitor Polski Poz. 68 z 1951

  Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 27 grudnia 1950 r. w sprawie ustalenia wykazu zakładów szkolenia inwalidów, których nauczycielom i wychowawcom przysługują dodatki funkcyjne i służbowe.

 • Monitor Polski Poz. 37 z 1951

  Postanowienie o odznaczeniu.

 • Monitor Polski Poz. 35 z 1951

  Postanowienie o odznaczeniu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 33 z 1951

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 1950 r. o taksie za doręczanie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 32 z 1951

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 1950 r. w sprawie ustalenia wysokości zaliczki składanej przez oskarżyciela prywatnego.

 • Monitor Polski Poz. 25 z 1951

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1950 r. w sprawie nadania Orderu "Sztandar Pracy".

 • Monitor Polski Poz. 24 z 1951

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1950 r. w sprawie nadania Orderu "Sztandar Pracy".

 • Monitor Polski Poz. 23 z 1951

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1950 r. w sprawie nadania Orderu "Sztandar Pracy".

 • Dziennik Ustaw Poz. 6 z 1951

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 1950 r. zmieniające regulamin wewnętrzny urzędowania sądów obywatelskich oraz sądów grodzkich i okręgowych w sprawach rozpoznawanych przez sądy obywatelskie.