Archiwum 6 Grudzień 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 1732 z 1950

  Postanowienie o odznaczeniu z dnia 6 grudnia 1950 r.

 • Monitor Polski Poz. 1731 z 1950

  Postanowienie o odznaczeniu z dnia 6 grudnia 1950 r.

 • Monitor Polski Poz. 1654 z 1950

  Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 6 grudnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami hotelarskimi w Warszawie.

 • Monitor Polski Poz. 1644 z 1950

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 1950 r. w sprawie księgowego ujęcia w rachunkowości jednostek budżetu Państwa przerachowań, wynikających ze zmiany systemu pieniężnego.

 • Monitor Polski Poz. 1642 z 1950

  Postanowienie o odznaczeniu z dnia 6 grudnia 1950 r.

 • Monitor Polski Poz. 1627 z 1950

  Uchwała Prezydium Rządu z dnia 6 grudnia 1950 r. w sprawie ustalenia przynależności oraz uporządkowania gospodarki finansowej gospodarstw rolnych władania publicznego nie należących do przedsiębiorstwa Państwowe Gospodarstwa Rolne.

 • Monitor Polski Poz. 1624 z 1950

  Uchwała Prezydium Rządu z dnia 6 grudnia 1950 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji służby prasowo-informacyjnej w urzędach i instytucjach państwowych oraz jednostkach gospodarki uspołecznionej.

 • Monitor Polski Poz. 1623 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1950 r. Instrukcja nr 13 w sprawie zasad i trybu przekazywania radom narodowym niektórych przedsiębiorstw, zakładów i instytucji spośród podległych dotąd ministrom i innym urzędom centralnym.

 • Monitor Polski Poz. 1622 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1950 r. w sprawie dodatków dla pracowników Prokuratorii Generalnej R. P. za udział w rozprawach sądowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 520 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 6 grudnia 1950 r. w sprawie postępowania przy organizacji, zakładaniu i prowadzeniu katastru gruntowego i budynkowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 503 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1950 r. w sprawie stosunków służbowych nauczycieli szkół zawodowych i zakładów naukowych podległych Ministrowi Żeglugi oraz wynagrodzenia pedagogicznych i wychowawczych pracowników kontraktowych w szkołach, zakładach i na kursach podległych temuż Ministrowi.