Archiwum 7 Luty 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 332 z 1950

  Orzeczenie nr 10 Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 7 lutego 1950 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejęciu przedsiębiorstwa na własność Państwa.

 • Monitor Polski Poz. 246 z 1950

  Obwieszczenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 7 lutego 1950 r. w sprawie skreślenia niektórych przedsiębiorstw z wykazu przedsiębiorstw przechodzących na własność Państwa.

 • Monitor Polski Poz. 205 z 1950

  Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 lutego 1950 r. o nadaniu statutu przedsiębiorstwu państwowemu pod nazwą: Polskie Biuro Podróży "Orbis".

 • Monitor Polski Poz. 204 z 1950

  Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 lutego 1950 r. o zmianach dotyczących organizacji i zakresu działania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Polskie Biuro Podróży "Orbis".

 • Monitor Polski Poz. 194 z 1950

  Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 7 lutego 1950 r. w sprawie nadania statutu przedsiębiorstwu państwowemu pod nazwą: "Centrala Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione".